IZ*ONE初コンサートフィルムが公開中止『EYES ON ME:The Movie』

IZ*ONE初コンサートフィルムが公開中止『EYES ON ME:The Movie』

Source: ゴシップ
IZ*ONE初コンサートフィルムが公開中止『EYES ON ME:The Movie』